ทันข่าวทันเหตุการณ์

e-mail , สังคมออนไลน์

เกี่ยวกับจังหวัดตรัง

สมาชิก...เข้าสู่ระบบผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Custom Search

 

 

ยินดีต้อนรับ

 

 

เปิดเทอมใหม่ หัวใจเริงร่า หนูๆต่างมุ่งหน้า พากันมาโรงเรียน

 

คำขวัญของโรงเรียน

“สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ”

ปรัชญาของโรงเรียน

“การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

 

 

 

 
free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2557

           กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง   

          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกยาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนและเด็กๆภายในตำบลโคกยาง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง  

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
วันวชิราวุธ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

กิจกรรม วันวชิราวุธ        

          วันที่ 25 พฤศจิกายน  ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  จึงกำหนดวันวชิราวุธในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี   เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

 

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2556

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

            การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2556   

          โรงเรียนบ้านโคกยางรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   ในวันที่ 8ตุลาคม 2556

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

กิจกรรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

          โรงเรียนบ้านโคกยาง โดยนายรังษี ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกันตัง จัดกิจกรรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกยาง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 56 – 30 กรกฎาคม 56 ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีพันตำรวจโทเสถียร เผ่าน้อยตำแหน่ง สารวัตรปกครองป้องกัน  และร้อยตำรวจโทอภิชัย บุญเมือง รองสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรกันตัง จังหวัดตรัง  เป็นวิทยากร(ครูแดร์)

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเพื่อสังคม..มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคม..มอบทุนการศึกษา    

 

          โรงเรียนบ้านโคกยางโดยนายรังษี ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา จากนางอมร ไกรเทพและเพื่อนๆ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 56 ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (วิถีพุทธ)

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

 
 
 

                 

                  กิจกรรม..โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ(วิถีพุทธ)

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2 ได้กำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ(วิถีพุทธ)โดยการให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกยาง โรงเรียนบ้านบางเตา และโรงเรียนบ้านท่าปาบได้รวมกลุ่มกัน เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณะครูและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน พบปะศึกษาจุดเด่นของโรงเรียนแต่ละโรง เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
อ่านต่อ
 
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

 

           

          กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงให้ยึดหลัก “ทางสายกลาง” เพื่อให้เกิดสมดุลในชีวิต ในครอบครัว ในโรงเรียนและในประเทศชาติ

free dropship products to sell amazon free kindle books sell on ebay store how to sell on amazon fees how to make money on ebay selling clothes best time to sell on ebay 2013 uk ebay selling fees for cars Rates For Car Loans Now google affiliate network blogger make money online fast from home real estate investing for dummies emma stone posters transformers 4 resident evil 3 loquendo parte 9 how i met your mother season 3 cristiano ronaldo iphone 4 cases
อ่านต่อ